บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ ที่ ห้องเรียน อีคอมเมอร์ช อ.ศุภมิตร 0839077726

word 2010 การแทรกลายน้ำไปในเอกสาร

การตั้งค่าหน้ากระดาษและการแทรกลายน้ำไปในเอกสาร

word 2010 การแทรกสัญลักษณ์

การแทรกซิมโบล (สัญลักษณ์)

word 2010 การปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ

การปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ

word 2010 สร้างรายการอาหาร

สร้างรายการอาหาร

word 2010 การปรับขอบเขตของรูป

การปรับขอบเขตของรูป  (Wrap  Point)

word 2010 การจัดวางรูปภาพร่วมกับข้อความ

การจัดวางรูปภาพร่วมกับข้อความ  ( Text  Wrapping)

word 2010 การคำนวณในตาราง

การคำนวณในตาราง

word 2010 การเชื่อมเท็กซ์บอกซ์

การเชื่อมหลายๆ เท็กซ์บอกซ์

word 2010 สร้างแผ่นพับ๓คอลัมน์

การสร้างแผ่นพับ

word 2010 บัตรอวยพร

การสร้างบัตรอวยพรแบบพับ

word 2010 สร้างนามบัตร

การสร้างนามบัตร

word 2010 ขยายตัวอักษรตัวแรก

ขยายตัวอักษรแรกของย่อหน้า (Drop Cap)

word 2010 สร้างแผ่นพับ๑

 การทำแผ่นพับ (แบบ 2 คอลัมน์)

word 2010 การแบ่งคอลัมน์ในเอกสารแบบหนังสือพิมพ์

การแบ่งคอลัมน์ในเอกสารแบบหนังสือพิมพ์