บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ ที่ ห้องเรียน อีคอมเมอร์ช อ.ศุภมิตร 0839077726

Excel 2010 พิมพ์ข้อความแนวตั้ง

การพิมพ์ข้อความแนวตั้งของตาราง

Excel 2010 การคิดโบนัส

การคิดโบนัส

Excel 2010 ค้นหาข้อมูล

 การค้นหาข้อมูลด้วย VLOOJUP()

Excel 2010 แสดงกราฟในช่องข้อมูล

การ แสดงกราฟในช่องข้อมูล